Όροι χρήσης

Στον ιστότοπο αυτόν περιλαμβάνονται οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με ό, τι αφορά τον Όμιλο FGM Dental Group. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο περιβάλλον αυτό. Οι εικόνες έχουν δοθεί από τον Όμιλο FGM Dental Group, και είναι απλώς ενδεικτικές. Τα κείμενα έχουν σκοπό να περιγράψουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει ο Όμιλος FGM Dental Group. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη χρήση των προϊόντων του Ομίλου FGM Dental Group διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση τους. Η απόφαση για τη χρήση των προϊόντων του Ομίλου FGM Dental Group είναι ευθύνη του καταναλωτή. Ο Όμιλος FGM Dental Group δεν είναι υπεύθυνος για λανθασμένη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο αυτόν. Ο Όμιλος FGM Dental Group διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε οποιοδήποτε σημείο του ιστότοπου, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.