Bruksvilkår

Bruksvilkår

Den mest oppdaterte informasjonen om alle aspekter av FGM Dental Group ble samlet på dette nettstedet. For å få mer informasjon kan du kontakte oss via e-postadressene i dette navigasjonsmiljøet. Bildene som ble brukt, ble levert av FGM Dental Group, og er kun illustrasjoner. Tekstene som er tilgjengelige her, tar sikte på å gi forståelse av tjenestene og produktene som leveres av FGM Dental Group. Resultatene oppnådd ved bruk av FGM Dental Group-produkter varierer i forhold til bruken. Beslutningen om bruk av FGM Dental Groups produkter er forbrukerens ansvar. FGM Dental Group vil ikke holdes ansvarlig for misbruk av informasjonen på nettstedet. FGM Dental Group forbeholder seg retten til å foreta endringer i alle aspekter av nettstedet, når som helst og uten forvarsel.