Πολιτική Απορρήτου

nos - Πολιτική Απορρήτου

1. Objetivo

Η Πολιτική Απορρήτου του FGM Dental Group (“Πολιτική”) δημιουργήθηκε για να δείξει τη δέσμευσή μας στη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (“Χρήστες”), καθώς και να διευκρινίσει πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η Πολιτική ισχύει για το επίσημο ιστότοπο του FGM Dental Group.

2. Abrangência

Este documento é aplicável ao site institucional da FGM Dental Group.

3. Referências

Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados.

Γλωσσάριο

Πράκτορες επεξεργασίας: ο ελεγκτής και ο χειριστής Ελεγκτής: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο ανήκουν οι αποφάσεις που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Cookies: μικρά αρχεία που αποστέλλονται από τον ιστότοπο της FGM Dental Group, αποθηκεύονται στις συσκευές του χρήστη και αποθηκεύουν τις προτιμήσεις και λίγες άλλες πληροφορίες, με σκοπό να προσαρμόσουν την περιήγηση στον ιστότοπο σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη Προσωπικά Δεδομένα: οποιαδήποτε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που είναι προσδιορίσιμο ή προσδιορίσιμο. Για παράδειγμα: όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, διεύθυνση IP κ.λπ Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: είναι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκευτική πεποίθηση, την πολιτική άποψη, την συμμετοχή σε σύνδικο ή οργάνωση χαρακτήρα θρησκευτικό, φιλοσοφικό ή πολιτικό, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, όταν σχετίζονται με φυσικό πρόσωπο Υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων: άτομο που έχει διοριστεί για να είναι το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της FGM Dental Group και των Χρηστών και της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΕΑΠΔ) Ισχύουσα Νομοθεσία: οποιαδήποτε νομοθεσία που αναφέρεται στο απόρρητο και την προστασία προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα το Νόμο 13.709/2018, Νόμος για τη Γενική Προστασία Δεδομένων (LGPD) Περιβάλλον μας: αναφέρεται στο διαδικτυακό τόπο https://fgmdentalgroup.com/ Χειριστής: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που πραγματοποιεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εξ ονόματος του ελεγκτή Κάτοχος των προσωπικών δεδομένων / Χρήστης: είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, όταν αλληλεπιδρά με την FGM Dental Group σε καταστάσεις όπου παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα Επεξεργασία: οποιαδήποτε λειτουργία που πραγματοποιείται με προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, παραγωγή, λήψη, ταξινόμηση, χρήση, πρόσβαση, αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή, επεξεργασία, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, διαγραφή, αξιολόγηση ή έλεγχος της πληροφορίας, τροποποίηση, επικοινωνία, μεταφορά, διάδοση ή εξαγωγή Διεθνής μεταφορά δεδομένων: μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε ξένη χώρα ή διεθνή οργανισμό, μέλος της οποίας είναι η χώρα Κοινή χρήση δεδομένων: επικοινωνία, διάδοση, διεθνής μεταφορά, σύνδεση προσωπικών δεδομένων ή κοινή επεξεργασία των βάσεων δεδομένων προσωπικών δεδομένων από δημόσιους φορείς και φορείς ιδιωτικού δικαίου κατά την εκπλήρωση των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους, ή μεταξύ αυτών και των ιδιωτικών φορέων, με αμοιβαία έγκριση, για μία ή περισσότερες μορφές επεξεργασίας που επιτρέπονται από αυτούς τους δημόσιους φορείς, ή μεταξύ ιδιωτικών φορέων.

5. Responsabilidades

Não aplicável.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η FGM Dental Group χρειάζεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο μας, καθώς και για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Εάν ο χρήστης επιλέξει να μην παράσχει ορισμένα από αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Coleta e uso de dados e1681496211817 - Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση και ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων

Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αλήθεια και την ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα αν πιστεύουμε ότι η επεξεργασία μπορεί να μας κατηγορήσει για παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, ή εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί το δικτυακό μας περιβάλλον για παράνομους ή αντίθετους προς το νόμο σκοπούς.

Βάση δεδομένων

Η βάση δεδομένων που δημιουργείται μέσω της συλλογής προσωπικών δεδομένων είναι ιδιοκτησία μας και βρίσκεται υπό την ευθύνη μας, ενώ η χρήση, η πρόσβαση και η κοινοποίηση της, όταν απαιτείται, θα γίνονται με τα όρια και τους σκοπούς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική.

Κοινωνικά Δίκτυα

Η FGM Dental Group διαθέτει σελίδες σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Instagram, το Linkedin, το Whatsapp και το YouTube για την προώθηση της εταιρείας, των προϊόντων της και για την αλληλεπίδραση με τον Χρήστη. Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν τις δικές τους Πολιτικές Απορρήτου. Έτσι, είναι καθήκον του Χρήστη να εξετάσει αυτά τα έγγραφα στον ιστότοπο κάθε ενός από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα.

Συνδέσμοι Τρίτων

Το περιβάλλον μας μπορεί να σας κατευθύνει σε ιστότοπους τρίτων, για παράδειγμα για την επεξεργασία αιτήσεων εργασίας ή την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. Τέτοιοι ιστότοποι διαθέτουν τις δικές τους Πολιτικές Απορρήτου. Έτσι, είναι καθήκον του Χρήστη να εξετάσει αυτά τα έγγραφα σε κάθε ιστότοπο.

Como utilizamos Cookies

Cookies são pequenos arquivos digitais em formato de texto que são armazenados no seu dispositivo (computador, smartphone, tablet etc.) pelo navegador de internet e que guardam informações relacionadas às suas preferências, como idioma preferido, localização, recorrência das suas sessões e outras variáveis para tornar a sua experiência muito mais eficiente.

Já com relação ao tempo de vida os Cookies podem ser:

Cookies 2 e1681496747822 - Πολιτική Απορρήτου

Compartilhamento de dados pessoais

Os Dados Pessoais e os registros de atividades poderão ser compartilhados:

Armazenamento de dados pessoais

Local de armazenamento

Prazo de armazenamento

Descarte dos Dados Pessoais

Direitos do Usuário

Os Dados Pessoais são do Usuário e a Legislação Aplicável garante uma série de direitos, que poderão ser exercidos pelo Usuário por meio de requisição pelo Canal de Atendimento disponibilizado ao final desta Política.

Direitos:

Requisições dos Titulares

Não Atendimento às Requisições

Respostas às Requisições dos Titulares

Segurança da Informação

Segurança

Práticas de Segurança e Governança

Acesso, proporcionalidade e relevância

Informações adicionais

A FGM Dental Group poderá alterar o teor desta Política a qualquer momento, conforme a finalidade ou sua necessidade. Caso ocorram alterações substanciais no presente documento, os Usuários serão devidamente informados.

17. Informações adicionais

Em caso de qualquer dúvida com relação às disposições constantes desta Política, inclusive para exercício dos seus direitos, o Usuário poderá entrar em contato com nosso Encarregado, que está à disposição nos endereços descritos abaixo ou utilizar o canal https://privacy21.cloud/painel-empresa/6675450656-central.

  • Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais:

Wentz Vieira Advocacia Empresarial

CNPJ: 37.299.532/0001-81    

  • Endereço para correspondências: Av. Edgar Nelson Meister, 474 – Zona Industrial Norte, Joinville – SC, CEP 89219-501.
  • E-mail para contato: dpo@fgmdentalgroup.com

Este documento foi atualizado em: 14/04/2023.

18. Procedimento

Não aplicável.

19. Fluxograma do processo

Não aplicável.

20. Registros

Não aplicável.

21. Anexos

Não aplicável.

POLPPD 0001
Revisão: 00
Data: 14/04/2023

plugins premium WordPress